Beställningsmusik – musik på uppdrag

Specialkomponerad musik för film, tv, radio eller reklam, så kallad beställningsmusik, hanteras av Stim på ungefär samma sätt som dina övriga kompositioner.

Om du är musikskapare

  • Anmäler du in verket till Stim som vanligt.

  • Du får ersättning från Stim som vanligt när verket spelas offentligt.

  • Du får förhandla själv om synkroniseringavgiften samtidigt som du förhandlar om din lön för beställningen. (Undantag för beställningsmusik till långfilm – där gäller fri förhandling endast i speciella situationer, till exempel långfilm med låg budget.)

Om du representerar ett musikförlag

  • Anmäler du in verket till Stim som vanligt.

  • Musikförlaget och upphovspersonen får ersättning från Stim som vanligt när verket spelas offentligt.

  • Musikförlaget får, för upphovspersonens räkning och med fullmakt, förhandla om både synkroniseringavgiften (NCB-avgiften) och lön för beställningen. (Undantaget beställningsmusik till långfilm. Här gäller fri förhandling endast i speciella situationer, till exempel långfilm med låg budget.)

Avtalet med beställaren – din kund

Avtalet om beställningsmusik (t ex bakgrundsmusik, jinglar, programsignaturer, ljudlogos) som du gör med filmbolag eller produktionsbolag, gäller i huvudsak två delar:

  • Din lön för utfört arbete, som du får från beställaren av musiken enligt ert avtal.
  • Din synkroniseringsersättning, som du också får direkt från beställaren enligt ert avtal.

I båda fallen ovan gäller fri förhandling mellan dig och beställaren.

Om du vill ha hjälp med att fakturera din kund för synkroniseringsersättningen så finns möjligheten att Stim/NCB gör det åt dig. För detta finns en särskild anmälningsblankett som fylls i av beställaren och kompositören gemensamt. Blanketten ska undertecknas och kopieras i flera exemplar. Ett exemplar skickas till Stim/NCB - och både kompositören och beställaren behåller var sitt exemplar.

Om du samarbetar med ett musikförlag brukar musikförlaget sköta avtalet om synkroniseringsersättning.

Redan existerande musik

Vad som gäller när man licensierar "redan existerande musik" – alltså musik som inte är särskilt beställd för produktionen – kan du läsa mer om på NCB:s hemsida.

Några tips

Läs gärna igenom NCB:s prislista som visar vilka fasta avgifter som används för redan utgiven kommerisiell musik i TV, film, mm.

Du kan också läsa vår information om vad som gäller för musik som används i reklam.

Tags