UNGiKÖR

UNGiKÖRs avtal med Stim ger alla de medlemskörer (förutom de vars verksamhet täcks av andra Stim-avtal) tillstånd att använda musik vid sina musiktillställningar.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att medlemskören slipper skaffa en egen musiklicens från Stim, men när kören själv har arrangerat ett evenemang med musik så ska det redovisas till Stim. Om Stim uppmärksammat att kören anordnar musiktillställningar skickas en begäran om redovisning.

Vad ska kören redovisa?

Kören ska lämna uppgift om antal besökare, entrépris samt vilken artist eller grupp som framträtt. Redovisning görs enklast genom Stims webbtjänst.

Om det varit utländska artister eller om man arrangerat en konsert med konstmusik, ska föreningen även lämna in repertoarförteckning (låtlista) över vilken musik som framförts. Upptryckt programblad går utmärkt att lämna.

Betalning

När Stim tagit emot redovisningen skickas en faktura till UNGiKÖR centralt. Se priser till höger.

Repertoarrapportering medlemskörer

De körer som är knutna till UNGiKÖR ska rapportera den repertoar de framfört i alla offentliga sammanhang, oavsett vem som är anordnare. För varje framträdande rapporteras datum, lokal & ort samt anordnarens namn och adress.

Körerna bör helst rapportera genom Stims webbtjänst.

Körer med anknytning till kommunal musik/kulturskola bör samordna sin rapportering med musik/kulturskolan så att inte onödig dubbelrapportering görs. Körer med anknytning till församling bör samordna sin rapportering med församlingen så att inte onödig dubbelrapportering görs.

Vad ingår inte i avtalet?

För följande musikanvändning behövs ett separat tillstånd. 

  • Egna radio- & tv-utsändningar.
  • Musik på internet.
  • Ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion).

Kontakta Stim

Roger Lindström 08-783 89 06 eller [email protected] eller UNGiKÖR vid frågor.