Livemusik, konsert, festival

När du arrangerar konserter, festivaler eller mindre spelningar med livemusik behöver du en musiklicens från Stim.

Den ansvariga arrangören betalar en avgift som är relaterad till evenemangets biljettpris och antalet besökare. Redovisning och betalning sker normalt sett efter konserten har ägt rum.

Ska du arrangera ett musikevenemang? Läs Checklistan för musikevenemang!

Vart går pengarna?

De pengar Stim tar in fördelar vi mellan dem som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim ägs av rättighetshavarna och är en ekonomisk förening som inte har något vinstintresse för egen del. De pengar vi inkasserar från licenstagarna fördelar vi individuellt till musikskaparna och musikförlagen.

Festivaler

Stims kommunicerar med ett stort antal festivaler och gör besök på plats så ofta det ges möjlighet. Kontakta oss om du är på väg att arrangera en musikfestival, eller om du redan är en etablerad festivalarrangör med frågor om Stim. 

Festivalernas avgifter till Stim baseras på en procentuell andel av deras biljettintäkter. En festival med 13 000 besökare och ett biljettpris på 900 kronor betalar ungefär 2,9 procent till låtskrivarna.

Prisreduktion för festivaler

En festival kan få prisreduktion på 10 procent av licensavgiften genom att redovisa och betala för biljettförsäljningen i förskott. Redovisning och betalning görs i två steg, fyra veckor innan festivalstart samt omgående efter festivalens slut för resterande biljettförsäljning. Läs mer om prisreduktion på sidan för priser och villkor.

Ska du anordna livearrangemang med flera uppträdanden? Läs någon av våra cheklistor:

Med hjälp av musikrapporter från musiker och arrangörer kan vi på Stim betala ut pengarna från festivalerna till precis rätt kompositörer och textförfattare. 

Ändrade villkor för dansbandsarrangemang

Från och med den 1 januari 2016 gäller en ny prissättning för dansbandsevenemang i enlighet med Stims prislista för konserter och liveframföranden.

Reducerad licensavgift

När en tillställning med musik innehåller väldigt lite skyddad musik (antingen totalt eller i förhållande till mängden fri musik som framförts vid samma tillfälle) tillämpar vi en lägre avgift än vad som framgår av standardprislistan. Observera att minimipriset är 161 kronor per evenemang.

* I dessa fall kan avgiften alternativt beräknas endast på de konserter som innehåller skyddad musik.
  Den skyddade musikens totala speltid
  Mindre än 5 min. 5-30 min. 31-180 min. Mer än 180 min.
Max 5%
skyddad musik
5% av standardtariff 5% av standardtariff 30% av standardtariff Full avgift*
6 - 30%
skyddad musik
5% av standardtariff 30% av standardtariff 30% av standardtariff Full avgift*
31 - 100%
skyddad musik
5% av standardtariff 30% av standardtariff Full avgift Full avgift