Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbunds avtal med Stim ger alla dess medlemsföreningar tillstånd att använda musik vid olika evenemang.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att föreningen slipper skaffa en egen musiklicens från Stim, men när föreningen har arrangerat ett evenemang med musik så ska det redovisas till Stim. Om Stim uppmärksammat att föreningen anordnar musiktillställningar skickas en begäran om redovisning.

Vad ska föreningen redovisa?

Föreningen ska lämna uppgift om antal besökare, entrépris samt vilken artist eller grupp som framträtt.

Om det varit utländska artister eller om man arrangerat en konsert med konstmusik, ska föreningen även lämna in repertoarförteckning (låtlista) över vilken musik som framförts. Upptryckt programblad går utmärkt att lämna.

Om föreningen medverkat i musiktillställningar med annan ansvarig anordnare eller om man hyrt eller lånat ut sina lokaler till annan anordnare redovisas också detta till Stim.

Om flera olika anordnare varit delaktiga i samma musiktillställning är det den som är ansvarig anordnare som ska redovisa uppgifter om besökarantal och entrépriser till Stim.

Betalning

När Stim tagit emot redovisningen skickar vi en faktura till föreningen som arrangerade evenemanget. Se priser till höger. Repertoarrapportering egen ensemble De ensembler som är knutna till medlemsföreningarna ska rapportera den repertoar de framfört i alla offentliga sammanhang, oavsett vem som är anordnare.

Vad ingår inte i avtalet?

För följande musikanvändning behövs ett separat tillstånd. 

  • Egna radio- & tv-utsändningar.
  • Musik på internet.
  • Ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion).

Kontakta Stim

Roger Lindström 08-783 89 06 eller roger.lindstrom@stim.se eller Sveriges Orkesterförbund vid frågor.