Sveriges Körförbund

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att medlemskören slipper skaffa en egen musiklicens från Stim. Från och med 2015 betalar varje medlemskör själv Stim-avgiften när man anordnat en konsert. 

Vad ska kören redovisa?

För varje konsert man själv anordnat ska kören lämna uppgift om datum, antal besökare, entrépris samt vilken kör, artist eller grupp som framträtt. Detta gör man helst genom Stims webbtjänst.

Repertoarrapportering medlemskörer

De körer som är knutna till Sveriges Körförbund ska rapportera den repertoar de framfört i alla offentliga sammanhang, oavsett vem som är anordnare. För varje framträdande rapporteras datum, lokal och ort samt anordnarens namn och adress. Körerna rapporterar detta genom Stims webbtjänst.

Vad ingår inte i avtalet?

För följande musikanvändning behövs ett separat tillstånd:

  • Egna radio- & tv-utsändningar
  • Musik på internet
  • Ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion)

Kontakta Stim

Kontakta Roger Lindström 08-783 89 06, [email protected] eller Sveriges Körförbund vid frågor.