Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbunds avtal med Stim ger alla medlemsföreningar tillstånd att använda musik vid sina evenemang.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att medlemsföreningen slipper teckna egen licens med Stim. Sveriges Hembygdsförbund står för alla kostnader gällande musikanvändning vid medlemsföreningarnas valborgs-, nationaldags-, midsommarfiranden samt julmarknader.

Övriga evenemang med musik redovisas och betalas av respektive medlemsförening.

Redovisa till Stim

När en medlemsförening arrangerat ett evenemang med musik är det dess skyldighet att skicka in en redovisning till Stim med uppgift om antal besökare, biljettpris (eller om det var fri entré) samt vilken artist eller grupp som spelade.

Samarrangemang

Om flera medlemsföreningar varit delaktiga i arrangemanget är det den som är ansvarig anordnare som ska redovisa till Stim att musiktillställningarna ägt rum.

Skicka in repertoar?

Om ni engagerat en utländsk artist eller arrangerat en konsert med konstmusik eller klassisk musik ska föreningen rapportera till Stim vilken repertoar som framförts. Det går bra att skicka in ett upptryckt programblad eller liknande.

Annan musikanvändning

Avtalet täcker inte egna radio- & tv-utsändningar, musik på internet eller skapande av ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion). För sådan musikanvändning krävs separat tillstånd. Kontakta Stims Kundservice

Frågor?

Kontakta kundservice eller Sveriges Hembygdsförbund