Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonsts avtal med Stim ger alla dess medlemsorganisationer tillstånd att använda musik vid sina evenemang.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att medlemsorganisationen slipper teckna egen licens med Stim. Men när medlemsorganisationen har arrangerat ett evenemang med musik så ska de redovisa det till Stim.

Redovisa till Stim

När en medlemsorganisation arrangerat ett evenemang med musik är det dess skyldighet att skicka in en redovisning till Stim med uppgift om antal besökare, biljettpris (eller om det var fri entré) samt vilken artist eller grupp som spelade.

Samarrangemang

Om flera medlemsorganisationer varit delaktiga i arrangemanget är det den som är ansvarig anordnare som ska redovisa till Stim att musiktillställningarna ägt rum.

Betalning

När Stim fått redovisningen skickar vi en faktura till den anordnande medlemsorganisationen eller till Svensk Scenkonst beroende på vad vi kommit överens om.

Skicka in repertoar?

Om ni engagerat en utländsk artist eller arrangerat en konsert med konstmusik eller klassisk musik ska föreningen rapportera till Stim vilken repertoar som framförts. Det går bra att skicka in ett upptryckt programblad eller liknande

Annan musikanvändning

Avtalet täcker inte egna radio- & tv-utsändningar, musik på internet eller skapande av ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion). För sådan musikanvändning krävs separat tillstånd. Kontakta Stims Kundservice

Frågor?

Kontakta kundservice eller Svensk Scenskonst.