Studiefrämjandet

Studieförbundens avtal med Stim ger alla dess lokalavdelningar och distrikt tillstånd att använda musik vid sina evenemang.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att lokalavdelningar och distrikt slipper teckna egna licenser med Stim. Men när föreningen har arrangerat ett evenemang med musik så ska de redovisa det till Stim.   

Redovisa till Stim

När en lokalavdelning eller ett distrikt arrangerat ett evenemang med musik är det dess skyldighet att skicka in en redovisning till Stim med uppgift om antal besökare, biljettpris (eller om det var fri entré) samt vilken artist eller grupp som spelade.

Samarrangemang

Om flera olika lokalavdelningar eller distrikt varit delaktiga i arrangemanget är det den som är ansvarig anordnare som ska redovisa till Stim att musiktillställningarna ägt rum.

Betalning

När Stim fått redovisningen skickar vi en faktura till den anordnande studieförbundsavdelningen eller till riksorganisationen beroende på vad vi kommit överens om.

Skicka in repertoar?

Om ni engagerat en utländsk artist eller arrangerat en konsert med konstmusik eller klassisk musik ska föreningen rapportera till Stim vilken repertoar som framförts. Det går bra att skicka in ett upptryckt programblad eller liknande.

Övrig musikanvändning

Avtalet täcker inte egna radio- & tv-utsändningar, musik på internet eller skapande av ljud- eller bildproduktioner (t ex cd- eller dvd-produktion). För sådan musikanvändning krävs separat tillstånd.

Frågor?

Kontakta Kundservice, och Studiefrämjandet.