Riksförbundet Unga Musikanter

RUM:s avtal med Stim ger alla dess medlemsföreningar och ensembler (förutom de vars verksamhet täcks av andra Stim-avtal) tillstånd att använda musik vid sina musiktillställningar.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att medlemsföreningen slipper skaffa en egen musiklicens från Stim, men när föreningen själv har anordnat ett evenemang med musik så ska det redovisas till Stim. Om vi uppmärksammat att föreningen anordnar musiktillställningar skickas en begäran om redovisning.

Vad ska föreningen redovisa?

Föreningen ska lämna uppgift om antal besökare, entrépris samt vilken artist eller grupp som framträtt. Redovisningen görs genom Stims webbtjänst. Om det varit utländska artister eller om man arrangerat en konsert med konstmusik, ska föreningen även lämna in repertoarförteckning (låtlista) över vilken musik som framförts.

Kontakta Stim för att få behörighet till Stims webbtjänst. Både redovisning och musikrapportering bör göras genom webbtjänsten.

Betalning

När vi fått redovisningen skickar vi en faktura. För konserter som genomförts 2012 går fakturan till RUM centralt. När det gäller konserter under 2013 eller senare skickar vi fakturan till medlemsföreningen. Se priser till höger.

Repertoarrapportering ensembler

De ensembler som är knutna till RUM ska rapportera den repertoar de framfört i alla offentliga sammanhang, oavsett vem som är anordnare. För varje framträdande rapporteras datum, lokal och ort samt anordnarens namn och adress. Ensemblerna bör rapportera genom webbtjänsten. Ensembler med anknytning till kommunal musik/kulturskola bör samordna sin rapportering med musik/kulturskolan så att inte onödig dubbelrapportering görs.

Vad ingår inte i avtalet?

För följande musikanvändning behövs ett separat tillstånd.

  • Egna radio- & tv-utsändningar.
  • Musik på internet.
  • Ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion).

Kontakta Stim

Kontakta kundservice eller RUM vid frågor.