Lokalrevyer i Sverige (LIS)

LIS avtal med Stim ger alla dess medlemsrevyer tillstånd att använda musik vid sina revyer och andra evenemang med musik.

Vad innebär avtalet?

Avtalet innebär att varje revy slipper skaffa en egen musiklicens från Stim.

Redovisa till Stim

När en medlemsrevy arrangerat en revy eller annat evenemang med musik, är det föreningens skyldighet att skicka in en redovisning till Stim med uppgift om antal besökare, biljettpris (eller om det var fri entré) samt vilken artist eller grupp som spelade.  

Den medlemsrevy som är ansvarig anordnare av musikevenemanget, om flera olika föreningar varit delaktiga, är den som ska redovisa till Stim att musiktillställningarna ägt rum.

Betalning

När Stim tagit emot redovisningen skickar vi en faktura till medlemsrevyn som arrangerade evenemanget.

Repertoarrapportering

Revyanordnaren ska rapportera framförd repertoar till Stim för alla de föreställningar man haft. Rapporteringen görs samtidigt med redovisning enligt ovan.

Övrig musikanvändning

Avtalet täcker inte egna radio- & tv-utsändningar, musik på internet eller skapande av ljud- eller bildproduktioner (till exemple cd- eller dvd-produktion). För sådan musikanvändning krävs separat tillstånd. 

Frågor?

Kontakta kundservice eller LIS om du har frågor.