Ändrade villkor för dansbandsevenemang

Från och med den 1 januari 2016 prissätts dansbands-evenemang med Stims prislista för konserter och liveframföranden.

Tidigare betalade dansbandsarrangörer enligt en prislista som avser inspelad musik och tillämpas vid diskotek och DJ-framträdanden. Alla andra arrangörer av livemusik betalar enligt Stims lista för konserter och liveframföranden – oavsett om det gäller spelmansstämmor, folkmusik, pop- och rockevenemang och så vidare.

Eftersom dansbandsevenemang är ett liveframförande har Stim beslutat att samma prislista ska tillämpas för dessa som för alla andra livearrangörer.

Varför ändrade Stim villkoren för dansbandsevenemang?

Det är naturligt att de musikskapare som skriver dansbandsmusik ska ha samma ersättning som alla andra vars musik framförs live. Tidigare har Stim gjort distinktionen att i de fall publiken dansar till musiken, värderades den lägre än vid ett framförande som publiken lyssnat till. Idag kan vi inte stå bakom det ställningstagandet. Eftersom dansbandsevenemang är liveframföranden ska dessa prissättas på samma sätt som den övriga marknaden för livemusik. Genom denna förändring ansluter Stim sig också till praxis i övriga Norden.

Hur planerar Stim att införa den nya prissättningen?

Under november 2015 informerade Stim ett 80-tal dansbandsarrangörer av olika storlek om den planerade villkorsändringen och bjöd in dessa att lämna synpunkter. Som ett resultat av återkopplingen, och för att underlätta övergång till prismodellen för livemusik - som innebär prishöjningar för den individuella arrangören - beslutade Stim att en reduktion av livepriserna ska tillämpas för samtliga arrangörer av dansbandsevenemang under de första tre åren:

  • 2016: 30 % reduktion
  • 2017: 20 % reduktion
  • 2018: 10 % reduktion 

Innebär detta några förändringar för fakturering och redovisning?

Stim kommer även i fortsättningen att begära redovisning enligt samma princip som idag, det vill säga arrangören redovisar för de evenemang som anordnats och Stim fakturerar enligt prislistan för livemusik. Prislistan för livemusik är oförändrad sedan 2011.

Tags