Hur mycket får en musikskapare för en konsert?

När din musik framförs offentligt har du rätt till ersättning och det gäller även när musiken spelas live, t ex på konserter, klubbar och festivaler. Men hur mycket får man som musikskapare för en livespelning? Här reder vi ut hur det hela hänger ihop och vad som påverkar storleken på Stimersättningen.

Hur mycket Stimpengar du som skriver text och musik får för ett liveframförande påverkas framför allt av hur mycket konsertarrangören betalar till Stim och hur mycket av din musik som framförs vid konserttillfället.

På den här sidan har vi delat upp innehållet i två delar.

 1. Den första delen visar hur stor avgift arrangören betalar in till Stim genom att lyfta fram några exempel.
 2. I den andra delen beskriver vi hur Stimpengarna hamnar hos musikskaparna.

Så mycket betalar konsertarrangören in till Stim

Stimavgiften som arrangören betalar för en konsert baseras i huvudsak på antal besökare och entrépriset. Du kan även läsa Stims prislista för konsertarrangörer. Det är den som används för att räkna ut den faktiska avgiften för en konsert, eftersom biljettpriser och antal besökare varierar från konsert till konsert.
 

Här följer några exempel på vad Stimavgiften är för konserter och de är beräknade utifrån 2017 års prislista. Priserna är listade inklusive moms och innan Stims administrativa avdrag. 

 • En gratiskonsert med 100 besökare:
  Stimavgiften är 423 kr
 • En klubbspelning med 100 kr i entréavgift och 300 besökare:
  Stimavgiften är 1 768 kr
 • En konsert med 300 kr i entréavgift och 1000 besökare:
  Stimavgiften är 12 126 kr
 • En större konsert med 500 kr i entréavgift och 3000 besökare:
  Stimavgiften är 42 803 kr

Festivaler betalar enligt en lite annorlunda prismodell än enskilda konserter och två exempel på det ser du här:

 • En 2-dagarsfestival med 500 besökare per dag och där 2-dagarsbiljetten kostar 800 kr:
  Stimavgiften är 23 320 kr.
 • En 3-dagarsfestival med 10 000 besökare per dag och där 3-dagarsbiljetten kostar 1500 kr:
  Stimavgiften är 445 200 kr.

Hur Stimpengarna hamnar hos musikskaparna

 1. Pengarna som betalas till Stim av arrangören fördelas på hela evenemanget. Det betyder att om ett band har ett eller flera förband på konserten så delas beloppet upp på samtliga band, där huvudakten får den största andelen. På en festival fungerar det på samma sätt. Det sammanlagda beloppet som arrangören betalar till Stim ska alla festivalens band och artister ta del av. Och en spelning på en större festivalscen ger mer ersättning än om man spelar på en mindre scen.
 2. När bandet eller artisten har fått ett belopp tilldelat för sitt framförande så görs en uppdelning på de låtar som spelades. Det har också betydelse hur långa låtarna är. En lång låt som upptar mer speltid av konserten får mer pengar än en kortare låt.
 3. Det sista steget som avgör hur mycket varje rättighetshavare får är den procentuella rättighetsfördelningen på låten (eller verket som vi på Stim benämner det). I vårt verkregister har rättighetshavarna registrerat vilken procentfördelning som de har kommit överens om, dvs hur stor andel varje person har av låten. Beloppet för låten som spelades på konserten bryts därför ned i ytterligare några delar, där man tittar på hur många procent varje rättighetshavare har. Procentfördelningen kan se ut på många sätt, men två exempel ser du i bilden nedan.

I låtexempel 1 har båda personerna skrivit både text och musik och äger 50% var av låträttigheterna och får då lika stor del av beloppet från konserten.

I låtexempel 2 är andelarna än mer uppdelade. Det är procentfördelningen som är registrerad på låten som styr hur mycket var och en får.

Ett exempel på hur det kan se ut

För att göra flödet mer konkret tar vi ett exempel med en livespelning där Stim har 5000 kr att fördela och endast ett band har spelat. Vid tillfället framfördes 10 låtar och samtliga var tre minuter långa. De 5000 kronorna fördelas därför jämnt på dessa10 låtar, dvs varje låt får 500 kr var.

I det här exemplet har du skrivit musiken till två av låtarna på konserten och båda har rättighetsfördelningen enligt vårt låtexempel 1. Så 50% av rättigheterna äger du.

För denna konsert får du 250 kr per låt och eftersom du hade med två låtar på konserten kommer 500 kr fördelas och betalas ut till dig.