Kan jag bli medlem med rösträtt?

När du har varit med i Stim en tid kan du även ha rätt att påverka vår verksamhet med möjlighet att rösta på Stims årliga stämma. Här beskriver vi vilka kriterier som gäller för att bli medlem med rösträtt.

För att bli medlem med rösträtt i föreningen Stim behöver du som musikskapare ha fått utbetalningar från oss om 200 kr per år eller mer, i minst tre år i följd.

Den sammanhängande treårsperioden omfattar exempelvis innevarande år och två år tillbaka, alternativt 2019–2021. Logga in på Mina sidor eller gå in i Stimappen för att ta reda på om du har fått utbetalningar på minst 200 kr per år under tre år i följd.

För musikförlag gäller att under minst tre år i rad, föregående ansökan om medlemskap, årligen har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering.

Behöver du övertygas ytterligare om varför du ska bli medlem med rösträtt? Läs tre starka argument här.

När du uppfyller kriterierna och känner dig engagerad i att påverka Stim ser vi fram emot din ansökan om medlemsskap.