Vi betraktar detta som rent privat och tar inte betalt vid sådana tillfällen. Vi är medvetna om att t. ex. vissa streamingtjänster eller samfund kan ha en annan uppfattning och av det skälet har synpunkter på hur musiken ordnas, men för oss är det en rent privat angelägenhet.

Detta förutsätter naturligtvis att födelsedagsfesten inte är öppen för alla som löser en biljett.