Ja, det behöver du. Licensen med Stim ger dig rätten att spela upp musik offentligt, för dina kunder t. ex. Om du använder exempelvis Spotify så ingår inte det tillståndet i ditt avtal, du behöver dessutom en musiktjänst för företag när du har en verksamhet.

Det finns många andra musikleverantörer än Spotify – läs igenom villkoren för varje musikleverantör för att veta vilka regler som gäller.

Vilken Stimlicens du behöver beror på vilken typ av verksamhet du har. Hitta rätt licens i Stims shop: