Stims utbetalning december 2016

Här kan du se vilka olika områden som ingår i utbetalningen den 15 december 2016.

Läs mer om de olika avräkningsområdena och ta del av information om årets utbetalningar.

Live

Kod Område För period Kommentar
01 Subventionerade konserter 2014 till 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.
05

Levande musik med rapportering

2014 till 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.
05

Schablonbelopp

Till och med 2014 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.
06 Levande musik utan rapport 2014 till 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Bakgrundsmusik

Kod Område För period Kommentar
04 Dans-diskotek Första halvåret 2016  
07 Teatermusik 2014 till 2016  
08 Bakgrundsmusik med rapport Till och med 2016  
08 Musikleverantörer - Spotify Business Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Music Partner Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Swedebeat Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Radja Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Music in Brands Andra halvåret 2015 Korrigering av tidigare felutbetalning
08 Musikleverantörer - Music in Brands Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Royal Streaming Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Heartbeats Första halvåret 2016  
08 Musikleverantörer - Lexter Första halvåret 2016  
09

Bakgrundsmusik utan rapport

Första halvåret 2016

 
15 Biografer 2014-2015 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Media

Kod Område För period Kommentar
10 Sveriges Radio Första halvåret 2016  
11 SVT1 2015 Tilläggsavräkning
11 SVT1 Första halvåret 2016      
11 SVT2 Första halvåret 2016  
11 SVT24 Första halvåret 2016  
11 Barnkanalen Första halvåret 2016  
11 Kunskapskanalen Första halvåret 2016  
12 Megapol Första halvåret 2016  
12 NRJ Första halvåret 2016  
12 107,1 Vinyl Första halvåret 2016  
12 RIX Första halvåret 2016  
12 Rockklassiker Första halvåret 2016  
12 Lugna Favoriter Första halvåret 2016  
12 The Voice of Hip Hop & RnB Första halvåret 2016  
12 Bandit Rock Första halvåret 2016  
12 East FM Första halvåret 2016  
12 Svensk Pop Första halvåret 2016  
13 Animal Planet Första halvåret 2016  
13 TV6 Första halvåret 2016  
13 TV3 Första halvåret 2016  
13 TV4 2015 Tilläggsavräknas
13 TV4 Första halvåret 2016  
13 Sjuan Första halvåret 2016  
13 TV4 Film Första halvåret 2016  
13 TV4 Fakta Första halvåret 2016  
13 TV4 Komedi Första halvåret 2016  
13 TV4 Guld Första halvåret 2016  
13 TV4 Sport Första halvåret 2016  
13 Kanal 5 2015 Tilläggsavräknas
13 Kanal 5 Första halvåret 2016  
13 Kanal 9 Första halvåret 2016  
13 C Moore Första halvåret 2016  
13 DIscovery Channel Första halvåret 2016  
13 Kanal 11 Första halvåret 2016  
13 TV4 Fakta XL Första halvåret 2016  
13 TLC Första halvåret 2016  
13 TV12 2015 Tilläggsavräknas
13 TV12 Första halvåret 2016  
14 Närradio Första halvåret 2016  

Online

Kod Område För period Kommentar
16

Spotify

Andra kvartalet 2016 Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum
16

Apple Music

Andra halvåret 2015 Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum
16

Itunes Downloads

Tredje kvartalet 2015 Avseende direktlicensiering Norden och Baltikum.
16 Itunes Ringtones Tredje kvartalet 2015 Avseende direktlicensiering Norden och Baltikum.
16

YouTube

Andra kvartalet 2016*

Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum. Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.
16

SR Webb

Tredje kvartalet 2016  
16 Music Partner

 

Andra kvartalet 2016  
16 Radja Andra kvartalet 2016  
16 Music in Brands Andra halvåret 2015 Korrigering av tidigare felutbetalning.
16 Music in Brands Andra kvartalet 2016      
16 Spotify Business Andra kvartalet 2016  
16 Swedebeat Andra kvartalet 2016  
16 Royal Streaming Andra kvartalet 2016  
16 Heartbeats Andra kvartalet 2016  
16 Netflix Första kvartalet 2016  
16 iTunes VOD Första kvartalet 2015  
16 SVT Play Första kvartalet 2016  
16 Öppet Arkiv 2014  
16 H&M.com Andra kvartalet 2016      
16 Lexter Fjärde kvartalet 2015, första och andra kvartalet 2016  
19 Online utan rapport Första halvåret 2016  
19 Omatchad analogi 2014 - första kvartalet 2016

Omatchade medel betalas ut på matchade verk i resp tjänst: Spotify, Netflix, Tidal

Grannland

Kod Område För period Kommentar
21 Sveriges Radio 2014-2015  
21

SVT1

2010-2012, 2014-2015  
21 SVT2 2010-2012, 2014-2015  
21 Barnkanalen 2010-2012, 2014-2015  
21 TV4 2014-2015  
21 TV3 2015  
21 TV6 2015  
21 C More 2014-2015  
21 Kunskapskanalen 2005-2015  

Stöd

Kod Område För period Kommentar
S1 MEM-stöd Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.
S2

Förlagsstöd

Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Övrigt

Kod Område För period Kommentar
17 Privatkopieringsersättning Sista halvåret 2015, första halvåret 2016  


Utland

Kod Område För period Kommentar
20 Utland (se vilka länder som ingår) Till och med fjärde kvartalet 2016

Avräkningen från GEMA för 2015 är försenad, betalas ut i jan 2017. Avräkningen från Lettlands sällskap är försenad och betalas ut vid ett senare tillfälle.