Länder som ingår i decemberutbetalningen 2016

Följande länder ingår i utbetalningen den 15 december 2016.

Sällskap

Land

Kommentar

KODA Danmark Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
ASCAP USA Kvartalsavräkning för 4:e kvartalet 2015.
TEOSTO Finland Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
TONO Norge Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
PRS England

Avräkning tom 2:a kvartalet 2016. Avräkning Online t o m andra halvåret 2016.

SABAM Belgien Avräkning Online och konserter 2015.
BUMA Nederländerna Online första halvåret 2016. Tilläggsavräkning 2014 och 2015.
BMI USA Kvartalsavräkning för 4:e kvartalet 2015.
JASRAC Japan Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
APRA AUS Australien Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
APRA NYZ Nya Zeeland Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
SACEM Frankrike Avräkning andra halvåret 2015.
SOCAN Kanada Kvartalsavräkning för 4:e kvartalet 2015.
SACM Mexiko Avräkning andra halvåret 2015.
IMRO Irland Kvartalsavräkning för 1:e kvartalet 2016.
SUISA Schweiz Avräkning Online mm 2015-1. Tilläggsavräkning 2016 & PKE 2015.
UBC Brasilien Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2016.
SADAIC Argentina Tertialavräkning för 3:e tertialet 2015.
SAMRO Sydafrika Tilläggsavräkningar 2015. Tilläggsavräkningar TV 2015. Tilläggsavräkningar Live 2015.
KOMCA Sydkorea Avräkning t o m 1:a halvåret 2016.
APDAYC Peru Avräkning 2015 och tillägg för 2013.
SGAE Spanien Kvartalsavräkning Online/Live för 1:a kvartalet 2016.
ARTISJUS Ungern Live/internet, första halvåret 2016. Online första kvartalet 2016.
AKM Österrike Radio/TV/Online 2015.
SIAE Italien Halvårsavräkning 2015-2.
OSA Tjekien Avräkning t o m 2:a kvartalet 2016.
SESAC USA Kvartalsavräkning för 1:a och 2:a kvartalet 2016.
COTT Trinidad & Tobago Avräkning t o m 1:a kvartalet 2014.
ACUM Israel Avräkning andra halvåret 2015.
ZAIKS Polen Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016.
CASH Hong Kong Avräkning Online tom första halvåret 2016.
FILSCAP Filippinerna Avräkning Online första halvåret 2016.
LATGA-A Litauen Helårsavräkning 2015.
MACP Malaysia Halvårsavräkning andra halvåret 2015.
MCT Thailand Avräkning 2015.
SOZA Slovakien Konsertavräkning 2016. Helårsavräkning 2015.
HDS Kroatien Halvårsavräkning 1:a och 2:a halvåret 2015.
COSCAP Barbados Avräkning 2014.
JACAP Jamaica Avräkning 2012-2016.