Länder som ingår i juniutbetalningen 2017

Följande länder ingår i utbetalningen den 15 juni 2017.

Sällskap

Land

Kommentar

APDAYC Peru Tertialavräkningar 1 & 2 2016
APRA AUS Australien Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
APRA NZE Nya Zeeland Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
ARTISJUS Ungern Avräkning t o m 2016
ASCAP USA Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2016
BMI USA Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2016
BUMA

Nederländerna

Tilläggsavräkning t o m 2015
CASH Hong Kong Avräkning mestadels online 2016
GEMA Tyskland Tilläggsavräkning 2016 och för vissa områden t o m 1:a kvartalet 2017
JASRAC Japan Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
KODA Danmark Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
OSA Tjeckien Avräkning fram tom 4:e kvartalet 2016
SABAM Belgien Tilläggsavräkning 2015
SACEM Frankrike Halvårsavräkning 2016-1
SAMRO Sydafrika

* Tilläggsavräkning 2015
* Radio-avräkning 2015
* TV-avräkning 2015

SESAC USA Kvartalsavräkning för 3:e och 4:e kvartalet 2016
SGAE Spanien Halvårsavräkning 2016-1 och kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
SIAE Italien Halvårsavräkning 2016-1
SUISA Schweiz Halvårsavräkning 2016-1 och onlineavräkning 2016
SOZA Slovakien Konsert- & onlineavräkning 2015-2016
TEOSTO Finland Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
TONO Norge Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
UBC Brasilien Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2016
SOCAN Kanada Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2016
MACP Malaysia Onlineavräkning 2016-1
SAZAS Slovenien Helårsavräkning 2015
KOMCA Sydkorea Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2016
MCSC Kina Avräkning t o m feb 2017
MCT Thailand Avräkning 2016