Stims utbetalning juni 2017

Här kan du se vilka olika områden som ingår i utbetalningen den 15 juni 2017.

Läs mer om Stims olika avräkningsområden för att förstå din egen avräkningshandling bättre. Titta gärna på de minutvärden och streamvärden som gäller för radio, tv och streaming, läs vilka länder vi betalar ut ersättning för den här gången och se en överblick över hela årets utbetalningar.

Live

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
01 Konserter med konstmusik 2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-09-14
05

Levande musik med rapportering

2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-09-14
06 Levande musik utan rapport 2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Kan ej reklameras

Bakgrundsmusik

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
04 Dans, diskotek Andra halvåret 2016   2020-06-14
07 Teatermusik, inlagemusik 2014 till och med 2016   2020-06-14
08 Bakgrundsmusik med rapport 2014 till och med 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Spotify Business Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Music Partner Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Swedebeat Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Radja Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Music in Brands Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Royal Streaming Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Heartbeats Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Lexter Andra halvåret 2016   2020-06-14
08 Musikleverantör - Fitness Player Andra halvåret 2016   2020-06-14
09 Bakgrundsmusik utan rapport Till och med 2016   2020-06-14
15 Biografer 2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-06-14

TV och radio

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
10 Sveriges Radio Andra halvåret 2016   2020-06-14
11 SVT1 Andra halvåret 2016   2020-06-14
11 SVT2 Andra halvåret 2016   2020-06-14
11 SVT24 Andra halvåret 2016   2020-06-14
11 Barnkanalen Andra halvåret 2016   2020-06-14
11 Kunskapskanalen Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 Megapol Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 NRJ Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 107,1 Vinyl Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 RIX Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 Rockklassiker Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 Lugna Favoriter Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 Bandit Rock Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 East FM Andra halvåret 2016   2020-06-14
12 Svensk Pop Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 Animal Planet Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV6 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV6 2015 Tilläggsavräknas 2020-06-14
13 TV3 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV3 2015 Tilläggsavräknas 2020-06-14
13 TV4 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 Sjuan Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV4 Film Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV4 Fakta Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV4 Komedi Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV4 Guld Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV4 Sport Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 Kanal 5 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 Kanal 9 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 C Moore Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 DIscovery Channel Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 Kanal 11 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV4 Fakta XL Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TLC Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 TV12 Andra halvåret 2016   2020-06-14
13 Kommersiell TV utan rapport 2014 till och med 2016   2020-06-14
14 Närradio Andra halvåret 2016   2020-06-14

Online

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
16

Spotify

Fjärde kvartalet 2016 Utbetalning för Spotify flyttades fram. 2020-06-14
16 Tidal Tredje och fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Rhapsody/Napster Tredje kvartalet 2015 till och med 2016   2020-06-14
16 Deezer Tredje kvartalet 2015 till och med andra halvåret 2016   2020-06-14
16

YouTube

Fjärde kvartalet 2016

Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum. 2020-06-14
16

SR Webb

Tredje och fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Music Partner Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
  SVT Play Andra halvåret 2016   2020-06-14
16 Radja Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Music in Brands Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Spotify Business SE Andra till och med fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Swedebeat Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Heartbeats Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Royal Streaming Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Fitness Player Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Netflix Tredje kvartalet 2016   2020-06-14
16 H&M.com Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Lexter Fjärde kvartalet 2016   2020-06-14
16 Amazon 2014   2020-06-14
16 Webbradio - Megapol Andra halvåret 2016   2020-06-14
16 Webbradio - NRJ Andra halvåret 2016   2020-06-14
16 Webbradio - Vinyl Andra halvåret 2016   2020-06-14
16 Webbradio - Rockklassiker Andra halvåret 2016   2020-06-14
16 Webbradio - Svensk Pop Andra halvåret 2016   2020-06-14
19 Online utan rapport Andra halvåret 2016   2020-06-14

Grannland

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
21 Stef Till och med 2016   Tre år från och med framförandet

Stöd

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
S1 MEM-stöd Till och med 2016

Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

 

Kan ej reklameras
S2

Förlagsstöd

Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Kan ej reklameras

Övrigt

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
17 Privatkopieringsersättning Andra halvåret 2016   Kan ej reklameras

Utland

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
20 Utland (se vilka länder som ingår) Till och med andra kvartalet 2017

Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Tre år fr.o.m framförandedatumet

Svenska Kyrkan

Det nya avtalet med Svenska Kyrkan är ännu inte på plats men vår förhoppning är att det kommer ske inom en snar framtid. Målet med våra förhandlingar med Svenska Kyrkan har bl a varit en förenklad avtals- och betalningsmodell och som dessutom omfattar fler typer av musikområden.