Länder som ingår i septemberutbetalningen 2018

Här ser du vilka länder som ingår i Stimutbetalningen den 14 september 2018.

Land Sällskap Period Avser
Israel ACUM t.o.m 2017 Alla musikområden
Österrike AKM okt-dec 2017 Alla musikområden
Australien/Nya Zeeland APRA okt-dec 2017 Alla musikområden
USA ASCAP jul-sep 2017 Alla musikområden
USA BMI jul-sep 2017 Alla musikområden
Nederländerna BUMA Tilläggsavräkning för ett flertal perioder Alla musikområden
Filippinerna FILSCAP t.o.m jun 2018 Live & online
Japan JASRAC okt-dec 2017 Alla musikområden
Danmark KODA okt-dec 2017 Alla musikområden
Mexiko SACM jan-jun 2017 Alla musikområden
Spanien SGAE okt-dec 2017 Live & online
Italien SIAE jan-mar 2017 Alla musikområden
Schweiz SUISA jul-dec 2017 Radio och tv
Finland TEOSTO okt-dec 2017 Alla musikområden
Norge TONO okt-dec 2017 Alla musikområden
Polen ZAIKS jan-mar 2018 Alla musikområden
Kanada SOCAN jun-sep 2017 Alla musikområden
Malaysia MACP hela 2016 Alla musikområden
Kina MCSC 2015-2016 Radio & live
Rumänien UCMR-ADA t.o.m 2017 Alla musikområden
Vietnam VCPMC jan-mar 2018 Alla musikområden