Översikt över Stims septemberutbetalning 2018

Här ser du vad som kommer ingå i Stims utbetalning den 14 september 2018.

Notera att informationen är preliminär och kan ändras innan utbetalningen äger rum.

Läs nyheter och viktig information som är aktuell för septemberutbetalningen.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i septemberutbetalningen:
Livebakgrundsmusik, online, stödutland, biblioteksersättning.

Som vi informerat om tidigare betalas MEM-stöd, förlagsstöd och Live utan rapport numera ut årligen, vilket sker nu i september.

Live

Bakgrundsmusik

Online

Stöd

Utland

Biblioteksersättning

Nyheter och avvikelser

Datum för utbetalning av Spotify och YouTube

Nya tekniska förutsättningar påverkar avräkningsprocessen inom onlineområdet. Under en övergångsperiod kommer vi därför att införa en ny periodicitet för utbetalning av Spotify och YouTube.

Utbetalning av Spotify kommer under 2018 att ske i augusti och i november. Youtube betalas ut i december. Läs vilka perioder och tjänster som ingår vid varje utbetalningstillfälle.

Ersättning för bio betalas ut

Vi har ett nytt avtal med Svenska Biografägarförbundet och i september betalar vi för första gången ut pengar enligt det avtalet. Det som ingår nu är januari-september 2017.

MEM-stöd, Förlagsstöd och Live utan rapport betalas ut i september

Under 2017 införde vi en ny modell för utbetalning av MEM-stöd, Förlagsstöd och Live utan rapport för att säkerställa en mer exakt fördelning. Vi gick ifrån en ungefärlig utbetalning varje kvartal, till en mer exakt utbetalning en gång per år – i september. I Stimutbetalningen den 14 september ingår därför dessa tre områden.

Viaplay betalas snart ut

Vi planerar att börja betala ut Stimpengar för Viaplay nu i december i och med det nytecknade Viaplayavtalet. Användningsperioden sträcker sig från 2012 och framåt och vi kommer inleda med att att betala ut för ett antal avgränsade perioder. Eftersom avtalet är nytt behöver vi säkra upp rutinerna och se att matchning av rapporter fungerar som det ska. Till kommande Stimutbetalningar fyller vi på med ytterligare retroaktiva perioder för Viaplay.

Skatteärendet i Tyskland på väg att lösas

Den långdragna processen med stoppade utbetalningar från GEMA är på väg att lösas. Det tyska skatteverket har under en period beskattat ersättning som samlats in i Tyskland, innan pengarna har betalats vidare till Stim. Effekten blir en dubbelbeskattning, eftersom även det svenska skatteverket drar skatt på royalties. Nu närmar sig en lösning där vi verkar få igenom att det inte ska dras skatt i Tyskland och förhoppningen är att det både gäller retroaktivt från juli 2015 (när den här processen tog sin början) och även framåt.

>> Till toppen av sidan.