Länder som ingår i juniutbetalningen 2018

Följande länder ingår i utbetalningen den 15 juni.

Land Sällskap Kommentarer
Australien APRA AUS Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017
Barbados COSCAP Avräkning 2017
Brasilien UBC Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017
Bulgarien MUSICAUTOR Avräkning t o m 2017
Danmark KODA Avräkning t o m 3:e kvartalet 2017
Estland EAÜ Filmavräkningar 2013-2015
Finland TEOSTO Avräkning t o m 3:e kvartalet 2017
Frankrike SACEM Halvårsavräkning för 1:a halvåret 2017
Hong Kong CASH Onlineavräkning 2017
Kanada SOCAN Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
Lettland AKKA-LAA Filmavräkningar 2014/2015
Makedonien ZAMP Avräkning 2016
Malaysia MACP Avräkning 2016
Norge TONO Avräkning t o m 3:e kvartalet 2017
Nya Zeeland APRA NZE Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017
Schweiz SUISA * Avräkning broadcast t o m 3:e kvartalet 2017
* Avräkning online t o m 2:a kvartalet 2017
Serbien SOKOJ Avräkning 2016
Spanien SGAE * Tilläggsavräkning TV 2016-2017
* Online- och Liveavräkning för 3:e kvartalet 2017
Taiwan MÜST Avräkning 2017
Thailand MCT Halvårsavräkning för 2:a halvåret 2017
Ungern ARTISJUS Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017
USA ASCAP Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
USA BMI Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
USA SESAC Kvartalsavräkningar för 3:e och 4:e kvartalet 2017
Vietnam VCPMC Avräkning 2016
Österrike AKM Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017