Översikt över Stims juniutbetalning 2018

Här ser du se vad som ingår i Stims utbetalning den 15 juni 2018.

Läs nyheter och viktig information som är aktuell för juniutbetalningen.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i juniutbetalningen:
Livebakgrundsmusik, tv och radioonlineutland.

Som vi informerat om tidigare betalas MEM-stöd, förlagsstöd och Live utan rapport numera ut årligen, i september.

Live

Bakgrundsmusik

TV och radio

Online

Utland

Nyheter och avvikelser

Nya datum för utbetalning av Spotify och YouTube

Nya tekniska förutsättningar påverkar avräkningsprocessen inom onlineområdet. Under en övergångsperiod kommer vi därför att införa en ny periodicitet för utbetalning av Spotify och YouTube.

Utbetalning av YouTube och Spotify kommer under 2018 att ske i den 31 augusti och vid ett tillfälle i november där datumet kommuniceras senare. Läs vilka perioder och tjänster som ingår vid varje utbetalningstillfälle.

Vill du veta hur den planerade septemberutbetalningen ser ut? Läs mer här.

Utbetalning för Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan har under en period varit utan stimlicens på grund av pågående förhandlingar, men nu när ett nytt avtal för musikanvändningen i Svenska Kyrkan är på plats är det dags att göra utbetalningar igen. Avtalet omfattar flera delar för att täcka in kyrkornas och församlingarnas användning av musik och strax över 55 000 verk spelade under 2015-2016 kommer att ingå i utbetalningen den 15 juni. 

De nya avtalet medför en del nyheter. Villkoren innebär bland annat att majoriteten av församlingarna (de medelstora) förskottsfaktureras löpande. De lite större arramgemangen av musikgudstjänster och konserter behandlas separat.

Detta medför att ersättning för större evenemang kommer i två steg. I juniutbetalningen betalas ett grundbelopp per spelning ut. Därefter gör vi en tilläggsbetalning senare under året efter att fakturering för de större spelningarna är genomförd. Exakt datum ber vi att få återkomma om.

Biopengar på gång!

Som vi informerat om tidigare har Stim haft pågående förhandlingar med Biografägarnas förbund. Förhandlingarna är nu i sitt slutskede och så snart avtalet är klart kommer vi att kunna säga mer om när i tiden vi förväntas kunna betala ut pengar men vår förhoppning är att det kommer att ske under hösten.

Utbetalning från Tyskland

Det tyska skatteverket sätter käppar i hjulet för GEMA, den tyska motsvarigheten till Stim, att kunna göra fullständiga utbetalningar till Stim och flera andra sällskap i Europa. Stim är i dialog med både Gema och tyska skatteverket och vår förhoppning är att en lösning ska komma till stånd så snart som möjligt. Vi kommer att informera löpandes om status.

>> Till toppen av sidan.