Länder som ingår i marsutbetalningen 2020

Här ser du länderna och sällskapen som ingår i vår utbetalning den 17 mars 2020.

SÄLLSKAP OMRÅDE FR.O.M T.O.M
ACUM ONLINE 2018 2019
ACUM RADIO 2019 2019
ACUM TELEVISION 2015 2016
AGADU ALLMÄNT 2005 2005
AKM LIVE 2018 2019
AKM RADIO 2018 2018
APRA ONLINE 2018 2019
APRA TELEVISION 2019 2019
ARTISJUS PKE 2018 2018
ASCAP ONLINE 2018 2018
ASCAP TELEVISION 2015 2015
ASCAP TELEVISION 2019 2019
BMI ALLMÄNT 2019 2019
BUMA BAKGRUND 2018 2018
BUMA ONLINE 2019 2019
BUMA TELEVISION 2016 2017
CASH ONLINE 2018 2019
COMPASS ALLMÄNT 2018 2018
COMPASS LIVE 2018 2018
GEMA LIVE 2018 2018
HDS-ZAMP ALLMÄNT 2018 2018
IMRO RADIO 2019 2019
IPRS ALLMÄNT 2016 2017
IPRS RADIO 2015 2015
JASRAC BIO 2019 2019
JASRAC ONLINE 2018 2019
JASRAC RADIO 2018 2018
JASRAC TELEVISION 2016 2016
KODA LIVE 2018 2019
KODA ONLINE 2014 2014
KODA ONLINE 2018 2018
KODA RADIO 2016 2016
KODA RADIO 2019 2019
KODA TELEVISION 2013 2017
KODA TELEVISION 2018 2018
KOMCA ALLMÄNT 2009 2016
KOMCA KARAOKE 2017 2017
KOMCA ONLINE 2015 2017
KOMCA TELEVISION 2017 2017
KOMCA TELEVISION 2018 2018
MACP ONLINE 2017 2018
MCT TELEVISION 2019 2019
MÜST TELEVISION 2018 2018
OSA LIVE 2018 2018
OSA LIVE 2019 2019
OSA ONLINE 2019 2019
OSA TELEVISION 2019 2019
PAM CG RADIO 2018 2018
SABAM BAKGRUND 2017 2017
SABAM LIVE 2018 2019
SABAM ONLINE 2015 2016
SOCAN ONLINE 2019 2019
SOKOJ RADIO 2018 2018
SPA ALLMÄNT 2019 2019
SPA LIVE 2018 2018
SPA ONLINE 2019 2019
STEMRA TELEVISION 2018 2018
SUISA LIVE 2019 2019
SUISA ONLINE 2017 2019
TEOSTO LIVE 2016 2017
TEOSTO ONLINE 2016 2017
TEOSTO PKE 2015 2015
TEOSTO RADIO 2016 2017
TEOSTO RADIO 2019 2019
TEOSTO TELEVISION 2016 2016
TEOSTO TELEVISION 2018 2019
TONO LIVE 2019 2019
TONO ONLINE 2016 2017
TONO RADIO 2017 2018
TONO RADIO 2019 2019
TONO TELEVISION 2017 2017
TONO TELEVISION 2018 2019
UBC LIVE 2014 2014
UBC LIVE 2019 2019
UBC ONLINE 2011 2011
UBC ONLINE 2016 2019
UBC RADIO 2012 2012
UBC RADIO 2013 2013
UBC TELEVISION 2013 2013
UBC TELEVISION 2016 2016
UCMR-ADA LIVE 2019 2019
UCMR-ADA ONLINE 2016 2016
UCMR-ADA RADIO 2019 2019
VCPMC LIVE 2019 2019
WAMI TELEVISION 2018 2018
ZAIKS ALLMÄNT 2019 2019
ZAIKS LIVE 2019 2019
ZAIKS ONLINE 2018 2019
ZAIKS RADIO 2018 2018
ZAMP RADIO 2018 2018