Levande musik utan musikrapport

Mindre konsertframträdanden och andra spelningar där musikrapportering inte görs. Musik vid försäljning, servering, dans, kommunal verksamhet med mera.

Benämns som Avräkningsområde 06​ i handlingen och området kallas även för "live utan rapport".

Varifrån kommer pengarna?

Anordnaren av evenemanget betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Ingen rapportering sker.

Hur fördelas pengarna?

För närvarande fördelas pengarna genom så kallad analogiavräkning på samtliga rapporter inom område 05 – Levande musik med musikrapport.  

När betalas pengarna ut?

En gång per år (i september), denna utbetalningsperiod trädde i kraft under 2017.

Hur reklamerar jag?

Reklamation kan inte göras på avräkningsområden som musikrapport inte skickas in för.