Att ärva Stimpengar

När en Stimansluten musikskapare avlider har dennes arvingar rätt till ersättning i 70 år efter dödsåret. Här kan du läsa mer om vad som gäller om arv och Stimpengar.

En låtskrivare, kompositör eller textförfattare har rätt till ersättning när dennes musik spelas offentligt. Om en upphovsperson är med i Stim betalas denna ersättning ut via oss, så kallade Stimpengar. Upphovsrättslagen ger även rätt till ersättning i 70 år från året då personen avled. Läs mer om hur Stim fungerar.

Arvingarna anges i bouppteckningen

När en upphovspersonen avlider behöver vi få underlag över vem eller vilka som ska ärva personen för att kunna betala ut Stimpengarna till rätt personer. Ersättningen betalas ut till arvingarna som anges i bouppteckningen som du kan få via Skatteverket.

Vad behöver jag göra som arvinge?

Är du arvinge till en avliden upphovsperson som är Stimansluten behöver du gå igenom dessa steg:

  1. Se till att du har en kopia på bouppteckningen
  2. Skicka kopian till Stim, tillsammans med vår arvskifteshandling
  3. Finns testamente eller annan särskild dokumentation avseende Stimintäkter behöver en kopia omgående skickas till Stim.
  4. Invänta bekräftelse från Stim på att vi har registrerat uppgifterna
     

Kontakta vår Medlemsservice om du har några frågor. Bouppteckningen och övriga handlingar skickas till:

Stim
Medlemsservice
Box 17092
104 62 Stockholm

Stims arvskifteshandling

Du måste som arvinge fylla i och skicka in arvskifteshandlingen

Ombud för dödsbon

Här hittar du vår fullmakt att företräda dödsbon.

Skatteverkets information

På skatteverkets hemsida kan du läsa mer om bouppteckningen.