Analogiavräkning - översikt för området "Online utan rapport"

Analogiavräkningen innebär att Stim fördelar de pengar som betalats in utifrån musikrapporter på andra områden. Det här är en modell som används brett bland upphovsrättssällskap världen över. I takt med att tekniken går framåt förbättras ständigt våra metoder för att öka precisionen i fördelningen. Urvalet för rapporterna analyseras och justeras löpande.

Inom området "Online utan rapport" ryms de onlinetjänster som Stim har avtal med och får musikrapportering från, dvs en sammanställning över den musik som har spelats. Fördelningsnyckeln uppdateras därför fortlöpande inför varje avräkning.

Intäkter inom samma kategori fördelas på befintliga musikrapporter inom den kategorin. Analogiintäktens karaktär ligger till grund för hur analogibeloppen fördelas. Läs också mer övergripande om hur analogiavräkningen fungerar.

Intäkterna för "Online utan rapport" kategoriseras enligt tabellen nedan.

KATEGORI EXEMPEL PÅ RAPPORTUNDERLAG
Streaming ljud

Spotify
Google Play Streaming
Tidal

Streaming bild inklusive VOD (Video On Demand) & Play-tjänster

Netflix
iTunes VOD
SVT Play
TV4 Play
Youtube

Downloads

iTunes Downloads
Google Play Downloads

Internetradio

SR Webb
Radioplay (Reklamradio)

Musikleverantörer

Spotify Business
Heartbeats
Swedebeat
Music Partner