17 januari 2020
När en Stimansluten musikskapare avlider har arvingarna rätten att inkassera dennes ersättning 70 år framåt i tiden. Stim betalar ut ersättning till de arvingar som står listade i bouppteckningen.

Stim behöver därför få in en kopia på bouppteckningens första sida där denna information finns samt denna blankett ifylld. När arvsskiftet är färdigt behöver vi även få in en kopia på skifteshandlingen.

Denna blankett behandlar fullmakt att företräda dödsbo.

Blanketter och handlingar skickas till:

Stim
Medlemsservice
Box 17092
104 62 Stockholm