När Stim lyfte svensk jazz i Tyskland

Agenturer, journalister, skivbolag och festivalbokare – när Stims promotionnämnd presenterade svensk jazz två dagar i Tyskland kom över hundra nyckelpersoner från den tyska musikbranschen.

– För mig var det här både intressant och användbart i mitt jobb. Jag hoppas att det blir en återkommande tradition, säger den tyska musikjournalisten Karsten Meutzelfeldt.

Stims promotionnämnd arbetar för att den upphovsrättsligt skyddade svenska musiken ska nå ut, både i Sverige och internationellt. 2015 beslutade nämnden att stödja 32 projekt, till en sammanlagd kostnad av drygt tre miljoner kronor. Ett av dessa är presentationen av svensk jazz i Tyskland.

– Under 2014 påbörjade vi en större Tysklandssatsning, för att främja svensk musik i en av de viktigaste musiknationerna i Europa. Genom att genomföra många projekt i ett och samma land tror vi att vi kommer att uppnå ett bättre genomslag än om vi sprider ut resurserna här och där, säger Stims projektsamordnare Mattias Franzén.

Det finns sedan tidigare ett stort intresse för svensk jazz i Tyskland och Mattias Franzén kontaktade därför Stimanslutne kompositören och musikern Nils Landgren, som varit verksam på olika vis i Tyskland i snart 25 år.

– Han berättade att de svenska akterna ofta har distribution i Tyskland men saknar agenturer, vilket krävs för att få ett reellt genombrott. Vi beslutade därför att presentera svensk jazz i form av ”showcases” i Berlin, München och Hamburg.

Den stora utmaningen här är att få dit branschfolket, de som kan bidra till att sprida svensk jazz: journalister, agenter, radiostationer, artistbokare, skivbolag med flera.

Så hur lyckas man med det? Karin Inde – verksamhetsledare på Svensk Jazz, som har arrangerat träffarna i samarbete med Stims promotionnämnd – berättar:

– Agenturerna är mer intresserade av att sälja än att köpa. Därför lät vi dem påverka upplägget, och vi kunde locka med att de skulle få träffa potentiella svenska kunder i form av programläggare för svenska festivaler. 

Resultatet blev två succéartade träffar i november 2015 – den tredje hölls i Hamburg februari 2016.

– Vi bjöd in branschfolket till den nordiska ambassadbyggnaden i Berlin under Jazzfest Berlin. De tre svenska akterna Fredrik Kronkvist, Emil Brandqvist Trio och Isabella Lundgren & Carl Bagge Trio spelade egen musik tjugo minuter vardera, säger Mattias Franzén.

Ett stort antal inflytelserika branschpersoner dök upp för att mingla, knyta kontakter och träffa de svenska låtskrivarna och artisterna. Totalt, inklusive ambassadens inbjudna gäster, var 150 personer på plats i Berlin.

– Drygt två veckor senare gjorde vi samma sak i München, fast då kvällstid. Där samarbetade vi med den kända jazzklubben Unterfahrt, och fick på så vis dit många viktiga musikjournalister, säger Karin Inde.

De tre showcasen är naturligtvis en chans för de tre akterna att komma ut i Tyskland med sin musik. Men eftersom detta är en del i promotionnämndens större Tysklandssatsning räknar Mattias Franzén med att det blir ringar på vattnet.

– De tyska skivbolagen ACT och ECM har lyckats göra svensk jazz till ett begrepp i Tyskland. Det är där vi nu tar vid genom att bearbeta agenterna och musikjournalisterna. På så sätt hoppas vi kunna sprida den svenska jazzen ännu bredare. 

Stims promotionnämnd

Stims promotionnämnd arbetar för att den upphovsrättsligt skyddade svenska musiken – oavsett genre – ska framföras mer, både i Sverige och internationellt. Detta gör man genom att stödja olika projekt som skapar förutsättningar för ett framtida musikskapande. SPN är sammansatt av sakkunniga personer hämtade från det svenska musiklivet.