Opinion15 april 2019
Idag har EU:s ministerråd antagit ett nytt upphovsrättsdirektiv som moderniserar upphovsrättsreglerna på en lång rad områden. Detta efter att EU-parlamentet i mars röstade för direktivet med 348 röster för och 274 röster emot. Dagens beslut innebär en stärkt position för musikskapare som ges bättre möjligheter att få betalt för det de har skapat.

Debatten har varit kantad av missförstånd och överdrifter, vilket gjort att själva sakfrågan dessvärre hamnat i skymundan. Direktivet kommer att innebära mer innehåll online, inte mindre. Detta tack vare att fler licensavtal kommer slutas.

– Det är glädjande att vi äntligen får en modernisering av upphovsrätten, trots att Sverige valde att rösta emot i sista sekund, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim. 

Nu följer en implementering av direktivet i svensk lag, som förhoppningsvis kommer med en mer saklig och konstruktiv debatt.

Läs mer om vad direktivet innebär här: