Nyhet18 augusti 2020
Ett av Stims många områden där vi betalar ut ersättning till våra musikskapare benämns som ”Levande musik utan rapport”, alltså livespelningar där vi saknar information om musiken som har framförts. Ersättning för detta betalas normalt sett ut i september varje år, men måste nu pausas och utgår helt från årets septemberutbetalning.

När Stim tar betalt för livespelningar säkerställer vi så långt det är möjligt att de musikskapare som har fått sin musik framförd också får pengarna. Det här bygger i hög grad på att vi får in musikrapporter med fullständiga listor om musiken som har spelats. I vissa fall får vi aldrig in rapporter, trots noggrant eftersökningsarbete och då fördelas de inbetalade pengarna på musikrapporter som redan har skickats in till Stim.

Som vi har informerat om tidigare i år kommer vi snart korta ned perioderna för hur länge man kan rapportera in sina livespelningar till Stim. Som ett första steg måste därför spelningar från åren 2017-2019 rapporteras in senast den 31 december 2020 för att ersättning ska kunna betalas ut. Detta ligger i linje med vårt långsiktiga arbete att få ut pengar både snabbare till er rättighetshavare och med ännu säkrare kvalitetskontroller i hela pengaflödet.

Det innebär samtidigt att området Levande musik utan rapport utgår helt i år för att kunna användas till det ökade antalet musikrapporter för åren 2017-2019 som förväntas komma in till oss under hösten. Pengarna kommer alltså i större utsträckning kunna kopplas till de spelningar som intäkten avser och når fler rättighetshavare med kortare behandlingstider. När du får Stimpengar för live kommer du därför ta del av intäkten från den specifika spelningen, men utan tillägget från ”Levande musik utan rapport”. Det gör att summan för spelningen kan vara något lägre.

Har du några frågor om detta är du som vanligt varmt välkommen att kontakta Stims Medlemsservice.