Nyhet14 juni 2020
Nu kraftsamlar Stim för att effektivisera musikrapporteringen så att vi snabbare kan få ut pengar för livespelningar. Ju längre tid som gått sedan en spelning ägt rum desto större är risken att låtlistan faller i glömska. Nu skärper vi rutinerna och förkortar perioden för rapportering till som längst två år.

Med en kortare rapportperiod hoppas vi kunna uppmuntra till att man snabbare skickar in underlaget vi behöver för att fördela livepengar, så att de kan nå våra anslutna. Vår erfarenhet är att ju längre tid som går mellan att ett evenemang ägt rum och att information om vilken musik som framförts skickas in, desto svårare är det att få fram korrekta underlag till rapporteringen. En kortare period för rapportering gör också att vi kan frigöra resurser för att mer effektivt kunna arbeta med nya evenemang och därmed fortsätta arbetet med att snabbare få ut livepengar samt göra tiden mellan evenemang och utbetalning så kort som möjligt.

Idag tar vi emot musikrapporter upp till tre år efter det att ett live-evenemang ägt rum. Från och med 1 januari 2021 förkortar vi den perioden till som längst två år. Det innebär att man kan skicka in musikrapporter för live-evenemang som ägt rum under innevarande år samt året innan.  Vilken tid på året evenemanget har ägt rum spelar ingen roll. Oavsett om ett live-evenemang skedde i februari 2020 eller oktober 2020 kan det musikrapporteras fram till sista december 2021. Exempel: som kortast blir alltså rapportperioden 1 år (om en live-spelning sker 31 dec 2020) och som längst 2 år (om evenemanget är 1 jan 2020)

Vi vill uppmuntra alla anslutna, musikrapportörer och kunder att redan nu se över vilka evenemang från åren 2017-2019 som de eventuellt har kvar att musikrapportera för och skicka in dessa så snart som möjligt, men allra senast den 31/12 2020. Musikrapportering sker som vanligt via webbtjänsten ”Rappportera Sverigespelning” på Mina Sidor. Där kan du även se vilka spelningar med pengar som saknar musikrapport just nu samt vad som redan har skickats in. Vår Serviceavdelning finns som vanligt tillgänglig för att svara på frågor om webbtjänsten eller andra funderingar. 

OBS: Reklamationstiden för liveområdet kommer även fortsatt vara tre år och börjar löpa från det sista utbetalningstillfället för den period då framförandet skedde. Här kan du läsa mer om reklamationer.

Vi rekommenderar att alla ser över sina egna rutiner kring musikrapportering, det är viktigt att inga pengar går förlorade för låtskrivare, speciellt i de svåra tider som vi nu går igenom. Och snälla, hjälp oss att sprida ordet om denna förändring.