Nyhet16 maj 2018
Vi kan med glädje meddela att vi den 15 juni kommer att betala ut Stimpengar för framföranden i Svenska Kyrkan. Efter en längre tids förhandlingar är avtalet klart och utbetalningen sker i flera steg, med början i juni.

Svenska Kyrkan har varit utan Stimavtal under åren 2015-2017 på grund av pågående förhandlingar, men nu när ett nytt avtal för musikanvändningen i Svenska Kyrkan är på plats är det dags att betala ut Stimersättning för denna period. Avtalet omfattar flera delar för att täcka in kyrkornas och församlingarnas användning av musik och strax över 55 000 verk kommer att ingå i utbetalningen den 15 juni.

Notera att framförande av konstmusik numera sorteras in under avräkningsområdet Konserter med Konstmusik och att framförande av annan levande musik i ingår i Levande musik med musikrapport.