Nyhet28 februari 2018
Den 1 april 2018 ändras villkoren för dig som är Stimkund och har licens för din musikanvändning. Här förklarar vi hur du påverkas av förändringen.

Förändringen innebär främst tre saker som är viktiga för dig som kund att känna till.

  • Inga prisförändringar har gjorts.
  • De största förändringarna handlar om var vi presenterar informationen. De flesta villkoren finns nu samlade i allmänna villkor medan prisinformation och licensomfattning finns i de särskilda villkoren.
  • Vi har renodlat och förenklat våra prislistor. Det innebär bland annat att vi har separerat livemusik från inspelad musik på vissa licenser. Vi kommer under 2018 att höra av oss till alla som berörs av detta.

Vill du veta mer?

Gå till vår sida med de uppdaterade villkoren och läs mer.

Vi passar även på att rikta ett stort tack till våra kunder, som är med och stöttar svenskt musikliv.

Har du frågor om de nya villkoren så tveka inte att kontakta oss!