acbiel-750.png

Ann-Christin Biel, initiativtagare och redaktör för utgåvan
Nyhet30 november 2023
Svensk Musik har i en ny notbok samlat helt nya tonsättningar av poeten Tomas Tranströmers dikter. Samlingen för sång och piano “Här är jag lycklig” är fylld av omsorgsfulla detaljer för att hylla Tranströmer och hans livsverk. Nu på söndag kan man för första gången få höra de nyskrivna verken under en konsert i Konserthuset i Stockholm.

– Jag är lycklig över att få förverkliga drömmen om en Tranströmerutgåva. Ambitionen var att samla en stor variation av sånger – dramatiska och roliga, lätta och svåra, uppförda eller aldrig uppförda. Vi ville också inspirera till nya tonsättningar och stärka sambandet mellan dikt och musik som ett annat sätt att tillgängliggöra poesin.” säger Ann-Christin Biel, verksamhetschef på Svensk Musik. 

De 28 tonsättarna som komponerat sångerna, 14 kvinnor och 14 män, har valts för att representera en bredd av genres. Det har varit viktigt att notboken i sig ska vara praktisk att använda för sångare och pianister. Som att texter och noter är lätta att läsa; notbilden luftig, typsnitt för text och noter är valda med omsorg och boken är löst bunden vilket gör att boken inte slår igen när man ställer den på notstället. 

Boken innehåller en rad andra omsorgsfulla detaljer. Omslagsfotot är taget av Tomas dotter Paula Tranströmer och kapitälbandet är randigt för att återspegla ränderna i skjorta som Tomas bär på foto. Färgen på omslaget är ”Tranströmerblå” som har använts vid tidigare utgivningar av Tranströmers dikter. Det är formgivaren Nina Ulmaja som tagit fram färgen och konceptet till boken. 

Bokens utformning har gjorts i nära samarbete med flera i Tomas Tranströmers familj och formgivaren Nina Ulmaja.  Titeln är tagen från en av hans haikudikter: “Se hur jag sitter som en uppdragen eka, här är jag lycklig” 

Musikens betydelsen för Tomas Tranströmer framgår tydligt i de citat som återfinns i boken såväl som i faksimilen hans studentessä från 1948.  

– Det fanns ett par olika titlar i omlopp, men när jag, Nina och Monica Tranströmer valde omslagsbilden blev det uppenbart vilken titeln skulle vara. Det är tydligt att poeten har hittat lyckan i musiken, säger Ann-Christin. 

Notboken Tranströmerutgåvan Här är jag lycklig: Dikter tonsatta för sång och piano har getts ut på Stim och Svensk Musiks notförlag Edition Suecia och finns att beställa på svenskmusik.org. .

 

Svensk Musiks verksamhetschef Ann-Christin Biel har varit initiativtagare och redaktör. Utgåvan är möjlig tack vare stöd från Statens kulturråd, Stim Forward Fund och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.