darwood-13.jpg

Foto: Melina Hägglund
Nyhet20 maj 2024
Det är medlemmarna som äger Stim. Den 28 maj träffas Stims medlemmar med rösträtt för att ta beslut om Stims riktning de kommande åren. 

Vadå årsstämma?

Stim är en medlemsorganisation och det är medlemmarna som bestämmer hur Stim ska styras. Om du ansluten och fått utbetalning mer än 3 år i rad kan du bli medlem med rösträtt. Då kan du delta och rösta vid Stims stämma varje år och besluta om Stims verksamhet som berör dig som musikskapare eller musikförlag.

Vem kan bli medlem i Stim?

För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd årligen ha fått avräkningar från Stim på minst 200 kronor.

För musikförlag gäller att förlaget under minst tre år i direkt följd årligen fått utbetalningar från Stim med det belopp som utgör Skatteverkets gällande omsättningsgräns för momsregistrering.