karsten_bild.png

Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.
Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim. Foto: Johan Olsson.
Nyhet24 maj 2018
För första gången någonsin når Stims royaltyintäkter över 2 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året innan.

Under 2017 fördelades pengar till över 1,8 miljoner verk, vilket är fler än någonsin förr. Antalet verk som Stim fördelar pengar till ökar stadigt i takt med att den digitala marknaden växer.

- Det är självklart glädjande att se tillbaka på ett rekordår för svenska musikskapare. Intresset för musiken ökar och Stim har framgångsrikt anpassat sig till dagens digitala marknad, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.

Den största intäktsökningen sker på onlineområdet som har växt 22 procent och uppnår hela 429 miljoner kronor. Idag kommer en tredjedel av de Stimlicensierade intäkterna från digitala tjänster, det råder ingen tvekan om att streaming är det som driver tillväxten. Läs mer om rekordåret i Stims årsredovisning för 2017 (PDF) eller få en översikt av höjdpunkterna i årsredovisningen.

- 2017 har också varit året då vi mycket tydligt sett värdet av den gemensamma licensieringen som vi gör tillsammans med brittiska PRS for Music och tyska Gema i ICE Services Ltd. Det är ett viktigt strategiskt samarbete, som skapar gemensam kraft på den alltmer globaliserade marknaden för digitala musiktjänster, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Samtidigt är upphovsrätten utmanad. EU-reglerna för digitala plattformar med material som användarna själva laddar upp är föråldrade, vilket innebär att plattformarna kan komma undan sitt upphovsrättsliga ansvar för musiken som konsumeras där. Ett nytt lagförslag i EU har för avsikt att komma tillrätta med problemet som brukar kallas Transfer of value.

- Lagstiftningen som reglerar detta område kommer från millennieskiftet och behöver moderniseras. Stim driver på för en tydligare lagstiftning, för att en större del av det värde som musiken ger plattformarna ska gå till de som skapat musiken. Det är viktigt för en långsiktigt hållbar digital musikmarknad med konkurrensneutrala villkor, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Ett annat område som ökar kraftigt är liveframträdanden. Arenaturnéerna blir längre och med fler speltillfällen – samtidigt som biljettpriserna generellt sett blivit högre. 

Antalet musikskapare och förlag anslutna till Stim har ökat med 3,2 procent till drygt 86 000. Svenska musikskapare är i världens absoluta toppskikt och den musik de skapar är en fortsatt viktig exportvara för Sverige. 

- Bakom detta succéår finns en lång rad skickliga musikskapare. Zara Larsson, Max Martin och Tove Lo är bara några som just nu sätter Sverige på musikkartan, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Se vilka som är 2017 års mest framgångsrika låtar


Stims årsredovisning för 2017 presenteras på årsmötet 24e maj.

Pressmeddelandet skickades ut 24 maj 2018. 

Några nedslag från 2017

Stims samlade intäkter var 2,01 miljarder kronor. 
(2016 var motsvarande siffra 1,87 miljarder kronor.)

Totalt antal anmälda verk med minst en Stim-ansluten upphovsperson: 1 577 696 st. 
(2016 var motsvarande siffra 1 509 682 st.)