Nyhet4 december 2018
Branschorganisationen Musiksverige tar årligen fram statistik över utvecklingen i branschen. De nya siffrorna visar på ökad tillväxt och att de upphovsrättsliga intäkterna fortsätter vara en viktig del av musikbranschen.

Det är glädjande att branschen växer, vilket hänger ihop med en samhällsutveckling där vi konsumerar mer musik på fler sätt än någonsin tidigare. Siffrorna understryker musikens fortsatt stora betydelse för Sveriges ekonomi som helhet, med en musikexport som nu uppgår till 2,1 miljarder kronor. 

För musikbranschen i Sverige idag finns framför allt två stora frågor som förtjänar extra uppmärksamhet. Det ingen kan ha missat senaste året är den ojämställdhet som finns i branschen och den problematik som #metoo och #närmusikentystnar visade på. Musiksverige har tagit denna fråga på största allvar och arbetar på flera fronter för att lyfta jämställdhetsfrågorna och påverka branschen i rätt riktning, ett arbete som måste pågå kontinuerligt framöver. Läs mer om vad branschorganisationerna gör, liksom vilka olika projekt och initiativ som pågår.

Den andra frågan som är omdiskuterad i musikbranschen just nu är EU:s modernisering av upphovsrätten. En på många sätt teknisk och komplex fråga men som har extremt stor strategisk vikt för alla skapare och upphovspersoner. I en tid när allt mer digitalt innehåll konsumeras på sociala medier och på delningstjänster är det lättare än någonsin för musikskapare att sprida sitt material. Det är fantastiskt! Samtidigt måste lagstiftningen hänga med, annars riskerar vi få en situation där musikens värde urholkas och branschen drabbas. Detta skulle i förlängningen drabba ekonomin i stort då det kulturella innehållet är den största intäktskällan i den digitala ekonomin. Läs mer om denna fråga.