Nyhet18 januari 2019
Debatten om upphovsrättsdirektivet har varit präglad av felaktigheter och överdrifter som spridits av stora it-företag som agerar i egenintresse. Nu lanseras en ny kampanj från Europe For Creators som ska sprida fakta och bekämpa felaktigheter.

På grund av en 20 år gammal lagstiftning får upphovspersoner ingen eller för lite ersättning när musik spelas på onlineplattformar, ett problem som brukar kallas ”Transfer of value”. Värdet från musiken hamnar hos dessa stora teknikföretag, snarare än hos de som skapat musiken. Detta hämmar spridningen av musiken, skapandet av ny musik och andra företag som betalar skäligt för musiken. Lagförslaget som diskuteras i EU försöker skapa en mer konstruktiv fördelning, för att värna de kulturella och kreativa näringarna i Europa. 

Det långa arbetet med att forma en ny europeisk upphovsrättslag är nu i slutskedet. Efter flera års politisk bearbetning har frågan nu blivit mer omdebatterad och fler ger sig in i debatten om vilket ansvar de stora internetplattformarna bör ha. Det är uppenbart att några av världens största it-företag agerar i egenintresse när de med överdrifter och felaktigheter försöker svartmåla moderniseringen.

Detta är bakgrunden till en ny kampanj som lanseras från organisationen Europe For Creators, som Stim är engagerade i. Nu lanseras en webbplats där du kan lära dig mer om som faktiskt står i artikel 13 i copyrightdirektivet och varför det är viktigt - både för de som skapar det kreativa innehållet och för konsumenterna.

Besök www.article13.org

På webbplatsen kan du även anmäla dig till ett nytt nyhetsbrev för att bli uppdaterad om vad som händer i frågan. Nyhetsbreven kommer innehålla fakta, korta analyser och länkar till artiklar, filmer och tweets och annat på ämnet.

Anmäl dig till nyhetsbrevet INSIGHT 13 här.