buchman2.png

Robert Buchmann, Chef för Fördelning & Utbetalning hos Stim.
Robert Buchmann, Chef för Fördelning & Utbetalning hos Stim.
Nyhet13 december 2019
Efter att ICE, Stims internationella bolag för onlinelicensiering, som en av de första representanterna för rättighetshavare, slutit avtal med Facebook är det äntligen dags. Nu på måndag kommer de första pengarna för musik som spelats upp på Facebook, i Messenger, Instagram och Occulus. 

Idag, måndagen den 16 december, är vi glada att kunna betala ut ersättning för Facebook. Pengarna som betalas ut nu i december utgör 60 procent av den ersättning som ska täcka musik som spelats på Facebook och facebookägda plattformar under hela 2018. 

– Det känns otroligt bra att äntligen kunna betala ut pengar från Facebook. Vi är ett av världens första sällskap att få till det, vilket bevisar hur väl framme vi ligger i både avtal och hantering, säger Robert Buchmann, Chef för Fördelning & Utbetalning hos Stim. 

I brist på fullständig rapportering baseras utbetalningen på musik som spelats på de närliggande plattformarna Youtube och Spotify och under nästa år betalar vi ut de resterande 40 procenten av facebookpengarna för 2018.

Det material som utbetalningen gäller är material som läggs upp eller redan ligger på Facebook och Instagram, och inte material som ligger länkat från andra plattformar som YouTube eller Spotify.

Ersättningen betalas ut samtidigt som den övriga utbetalningen, men kommer att stå som en separat rad i avräkningen hos de som fått över beloppsgränsen 100 kr. Har du inte nått över den gränsen men ändå fått pengar avräknat från facebook så får du dem utbetalade i ett senare skede. 

Läs mer om decemberutbetalningen.


Uppdatering 2020-04-29: Ett förtydligande gällande fördelningen av Facebookpengarna har tillförts texten.