Detaljer om decemberutbetalningen 2019

Här ser du vad som ingår i Stims utbetalning den 16 december 2019.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i decemberutbetalningen:
Livebakgrundsmusik, tv och radioonline, utland.

Läs gärna nyheter och viktig information som är aktuell för den här utbetalningen.

Live

Bakgrundsmusik

TV och radio

Online

Utland

Nyheter och avvikelser

Premiär för Facebook

Den 16 december kommer de första pengarna för musik som spelats upp på Facebook, i Messenger, Instagram och Occulus. Innehållet som utbetalningen gäller är det som läggs upp eller redan ligger på Facebook och Instagram, och inte material som ligger länkat från andra plattformar som YouTube eller Spotify. Ersättningen betalas ut samtidigt som den övriga utbetalningen, men kommer att stå som en separat rad på bland dina utbetalningar. Läs mer om Facebookpengarna.

Musikområdet Bakgrundsmusik utan rapport betalas ut delvis

Det musikområde som vi benämner Bakgrundsmusik utan rapport betalar vi ut ersättning för både i juni och december varje år. Vi har dessvärre inte fått in det kompletta rapportunderlaget som behövs för att betala ut ersättningen för detta område i december, vilket gör att ungefär en tredjedel av beloppet kommer flyttas fram till juniutbetalningen 2020 istället.

Musik i bio betalas inte ut i december

Ersättning för musik i biofilmer som visats i år har ännu inte betalats ut, vilket beror på att förhandlingar pågår med Sveriges Biografägares Förbund. De är nu i sitt slutskede och vi hoppas kunna betala ut ersättning för stora delar av perioden 2019 under det första halvåret 2020.

Viaplay betalas ut under 2020

Pengar för Viaplay har inte betalats ut än eftersom vår rapporthantering för tjänsten ännu inte är etablerad. Vi är väldigt nära det nu och planen är att utbetalning för den första avtalsperioden 2012-2016 kommer betalas ut i mars 2020.

>> Till toppen av sidan.