Nyhet25 september 2020
Från och med 1 januari 2021 förkortar vi perioden för musikrapportering för att få till ett snabbare flöde i våra liveutbetalningar.

Förändringen innebär ett kortare fönster då du har möjlighet att rapportera din livespelning. Du kommer ändå ha god tid på dig, de nya reglerna innebär att du kan rapportera speningen från att spelningen genomförts fram till den 31 december året efter spelningen ägde rum

I och med att de nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet så vill vi nu att ni som vet att ni haft spelningar mellan 2017-2019 som ni inte rapporterat in tar er tid att göra det så snart som möjligt, och allra senast den 31/12 2020. Om du är osäker kan du alltid gå in på  ”Rappportera Sverigespelning” på Mina Sidor där du kan du se vilka spelningar som saknar musikrapport just nu samt vad som redan har skickats in.

– Vi genomför den här förändringen eftersom vi så snabbt som möjligt vill betala ut live-pengar till våra anslutnaEn förutsättning för att vi ska kunna göra det är att vi får in musikrapporterna så snart som möjligt efter framförandet. Vi har märkt att ju längre tiden går, desto större är risken att musikrapporten glöms bort och vår förhoppning är att den förkortade rapportperioden uppmuntrar till att man snabbare skickar in underlaget som gör att vi kan fördela livepengarna, säger Emma Ericsson-Broms som är manager för live och administration.

Den nya rapporteringsperioden påverkar inte reklamationstiden för liveområdet. Den kommer även fortsatt vara tre år och börjar löpa från det sista utbetalningstillfället för den period då framförandet skedde. Här kan du läsa mer om reklamationer.