Nyhet17 december 2020

Stims internationella bolag ICE direktlicensierar en bred repertoar för digital användning, där bland annat Stim är med. Nu har amerikanska BMI, som första sällskap utanför Europa, valt att låta ICE licensiera och administrera sin repertoar i bland annat Europa. Detta innebär att ICE och Stim får en ännu bredare och starkare repertoar att direktlicensiera.

För Stim är detta ett kvitto på ICE som strategisk investering och värdet av att tillhandahålla attraktiva lösningar för digitala affärsmodeller och musikrättigheter.

Läs mer här.

Om ICE

ICE är namnet på Stims samarbete för gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter. Ägare och samarbetspartners är Stim, brittiska PRS for Music och tyska GEMA. Läs mer om ICE här.

Tags