Nyhet8 oktober 2021

Nu har regeringen presenterat ett första förslag till moderniserad upphovsrätt, genom en så kallad departementsskrivelse. Förslaget går att läsa här och bygger på upphovsrättsdirektivet som innebär förändringar på en lång rad områden. För Stim och musikskaparna har frågan om nätjättarnas upphovsrättsliga ansvar varit i fokus. I artikel 17 klargörs att plattformarna måste ta större ansvar för material som användare sprider, genom att först och främst skaffa licens för materialet man tillgängliggör och tjänar pengar på. 

Tillsammans med alla engagerade upphovspersoner och andra organisationer har vi tydligt tagit ställning i den här viktiga frågan. Självklart ska musikskaparna ha del av vinsten som deras musik genererar, och i takt med att alltmer musik konsumeras på sociala medier blir en moderniserad lagstiftning helt avgörande om vi ska få till en hållbar musikbransch. Under 2018 och 2019 rasade en mycket skev debatt där missförstånd och felaktigheter var mer regel än undantag. Stim arbetade då, och gör fortfarande, för att lyfta debatten och höja kunskapsnivån om vad som faktiskt står i direktivet.

En moderniserad upphovsrätt är helt avgörande för musikskaparnas möjlighet till långsiktig försörjning. Nu har skrivelsen presenterats och med det påbörjas ett viktigt arbete med analys och förslag från vår sida till förbättringar. Deadline för att svara på regeringens remiss är 13 december och vill du engagera dig mer i denna fråga så tveka inte att kontakta oss.