Nyhet15 april 2021
Stim hanterar dina rättigheter som låtskrivare både i Sverige och internationellt. Den senaste tiden har det glädjande nog skett stora förändringar på den amerikanska musikmarknaden, vilket du som Stimansluten med låtar spelade i USA kommer tjäna på.

När din musik spelas runt om i världen ser Stim till att du får betalt – det är den kortfattade och något förenklade bilden av hur pengaflödet fungerar. Samtidigt har det för USA ibland funnits skäl att nyansera det påståendet eftersom den amerikanska musikbranschen till viss del fungerar annorlunda jämfört med den europeiska.

I praktiken har det inneburit att du fått betalt för musik som spelats i USA genom Stims samarbeten med motsvarande amerikanska upphovsrättsorganisationer. Men för vissa delar av din amerikanska ersättning, de mekaniska rättigheterna, har du varit tvungen att ha ett avtal med ett musikförlag.

Stim har regelbundet tagit in både rapporter och pengar för musiklyssnande i USA, som betalats ut till våra anslutna låtskrivare och musikförlag, så vad blir egentligen den stora skillnaden nu mot tidigare?

– Vi har jobbat hårt med att få till en förändring och kan nu stolt berätta att Stim även samlar in ersättning för mekaniska rättigheter i USA, säger Linda Goulart, International Manager på Stim.

– Viktigt att förstå att det här gäller dig som är oförlagd, det vill säga inte representeras av ett musikförlag, eller om du är ett förlag som inte har någon representation i USA. Du behöver alltså aldrig på egen hand kontakta en tredje part för att bevaka din insamling av mekaniska rättigheter i USA. Stim sköter det åt dig.

Linda Goulart, Stim
– En mer övergripande förändring som nyligen har skett i USA är införandet av organisationen MLC, berättar Linda. De har sedan årsskiftet ett brett ansvar att licensiera och fördela ersättning för mekaniska rättigheter från digitala musiktjänster. MLC arbetar nu med att fördela ersättning för lyssningar som skedde under första kvartalet 2021. Samtidigt arbetar de med att få ut ersättning för äldre perioder och det kommer utredas exakt hur de pengarna ska fördelas och hur mycket Stims rättighetshavare kommer ta del av. Det är enormt viktigt och glädjande att det äntligen finns en dedikerad organisation i USA som arbetar för hur de mekaniska rättigheterna hanteras. I slutändan påverkar det Stims musikskapare väldigt positivt.

Du kan även läsa mer om mekaniska rättigheter i USA i vår separata artikel om MLC.