Nyhet12 mars 2021
En ny upphovsrättslig instans har sedan årsskiftet inrättats i USA. Linda Goulart, som jobbar som International manager på Rightholder relations på Stim, bland annat med att bevaka våra rättighetshavares intäkter utomlands, berättar mer.

Hej Linda! Kan du förklara, vad är egentligen MLC?

Porträttbild på Linda Goulart
Linda Goulart, International Manager på Stim
MLC står för Mechanical Licensing Collective och är alltså USAs nya instans för insamlandet och fördelningen av mekaniseringsersättningar från digitala musiktjänster. Det är den organisation som ser till att de mekaniska ersättningarna för t.ex. streaming i USA licensieras, samlas in, och sedan betalas ut till rätt mottagare.

MLC är inte ett sällskap så som Stim, då de ägs och styrs av den amerikanska upphovsrättsmyndigheten, inte en ekonomisk förening. I praktiken gör de dock ungefär samma arbete som ett sällskap, alltså licensierar, samlar in och fördelar de ekonomiska ersättningarna från musiktjänsterna till rättighetshavarna.

Varför har MLC startats?
Då lagstiftningen och musikmarknaden i USA är annorlunda jämfört med till exempel Sverige, har ersättningen för mekanisering från digitala musiktjänster inte fördelats till ett upphovsrättssällskap utan hanterats av musikförlag. MLC har startats för att förbättra strukturen och göra det lättare för alla parter – de som använder musik, för de upphovspersoner som inte är anslutna till ett förlag, samt för de förlag som inte har någon representation i USA.

Vad är mekaniska licenser?
Kortfattat kan man säga att du kan få ersättning för din musik via tre olika licenstyper – framförande, mekanisering och synkronisering.

  • Framförande är när någon spelar upp eller på annat sätt framför ditt verk till allmänheten, men även överföring av musik via t.ex. internet eller radio brukar hänföras till framförandekategorin.
  • Synkronisering är när du t.ex. licenserar ditt verk för att det ska sättas ihop med rörlig bild och användas i en reklamfilm.
  • Mekanisering är när kopior framställs av verket, vilket inte bara görs vid t.ex. nedladdningar utan också då verket streamas.

När man pratar om digitala musiktjänster som Spotify och andra streamingtjänster, får du som upphovsperson alltså ersättning för både mekanisering och framförande när någon streamar din låt. I Sverige samlar Stim in ersättning för båda, men i USA är det uppdelat.

Behöver jag som Stimansluten göra något?
Som du kanske sett i media har MLC börjat samla in stora summor från olika musiktjänster redan. Dessa ersättningar kommer att fördelas ut till låtskrivare, men vem det är som fördelar dessa ersättningar till dig beror på om du är representerad av ett förlag eller inte.
Om du har ett avtal med ett förlag som förvaltar dina rättigheter i USA bör du prata med dem. Om du inte representeras av ett förlag, eller om ditt förlag inte har ett subförlag i USA, tar Stim hand om att samla in och betala ut din ersättning.
Som alltid måste alla dina verk vara registrerade och ha fullständig information, oavsett om du har ett förlag eller inte. Om vi inte vet om att det är ditt verk, kan vi inte heller dela ut några pengar. Se över dina verk på Mina sidor.

När kommer pengarna från MLC börja betalas ut?
Arbetet med att bearbeta data för att kunna fördela och betala ut pengar till rättighetshavarna är redan igång. MLC meddelar själva att de ämnar börja betala ut första kvartalet 2021 till olika rättighetsorganisationer under mitten eller senare delen av året.
De retroaktiva perioderna kommer att ta lite längre tid. Stim jobbar hårt för att ta tillvara på våra anslutnas intressen och se till att ersättningen hamnar rätt. Mer information om detta kommer framöver i takt med att MLC kommer längre i sitt arbete.

Tags