Nyhet25 januari 2021
När Stim betalar ut ersättning hanteras och analyseras stora datamängder innan pengarna hamnar rätt. Under förra året tog vi stora kliv mot en säkrare och mer effektiv hantering av våra utbetalningsprocesser. Nya kontrollfunktioner infördes och ansvarsområden har förtydligats, med det ständiga målet att öka utbetalningarna till dig som Stimansluten.

Det kan tyckas självklart, att du som har skrivit musik och fått den spelad får in pengar på kontot i samband med Stims utbetalningar. Men bakom kulisserna sker många komplexa aktiviteter innan pengarna når fram till dig som rättighetshavare.

Lite förenklat kan man säga att Stim först tar betalt för musikanvändningen av kunden och kopplar ihop intäkten med en musikrapport. Sedan ser vi till att underlaget pekar till exakt rätt verk i vår stora databas, där vi snabbt ser vilka personer som har skapat verket – så att pengarna slutligen hamnar på ditt konto.

Det här förloppet är däremot inget självspelande piano, där allting fungerar av sig självt utan oväntade hinder eller manuella kontroller. Verkligheten är snarare ett mångfacetterat flöde som styrs av automatiserade processer blandat med personlig övervakning. Mitt i detta står Tobias Dahlström som är Quality Assurance Manager på Stim, en roll han tillträdde i februari 2020.

– Vad vi gör i samband med våra utbetalningar kan man likna vid en gigantisk tratt, säger Tobias. Den ska kunna svälja data och intäkter från hundratals källor och rapporter i olika format och allting ska passera igenom mängder av system innan pengarna finns på låtskrivarens eller musikförlagets konto. I december betalade vi exempelvis ut ersättning för nära 200 olika delområden, förgreningar av våra stora avräkningsområden. För att allt ska fungera felfritt krävs att tusentals små och stora aktiviteter genomförs vid exakt rätt tidpunkt. 

Det låter som en hel del att hålla reda på. Hur ser ni till att allting håller ihop från början till slut?

– Vi har många kontrollfunktioner som genom åren har hjälpt oss att förfina våra metoder. Under 2020 tog vi exempelvis fram nya standarder för kvaliteten i utbetalningarna och införde nya interna rutiner för att se till att dem efterlevs. Det har hjälpt oss att synliggöra delar i flödet på ett helt nytt sätt. Bland annat noterade vi behovet av att få en bättre helhetsbild för att lättare kunna hålla ihop hela utbetalningsprocessen och det utmynnade i den roll jag klev in i under förra året. Men vi har framför allt ett stort fokus på att jobba proaktivt så att vi tidigt kan agera om det uppstår något fel längs vägen. Nu ett år senare känns arbetetssättet helt naturligt och väldigt viktigt. Framför allt leder det till en ökad trygghet för oss själva, men framför allt för våra anslutna musikskapare och förlag som kan lita på att de får rätt ersättning.

Vad hoppas ni kunna förbättra genom det här sättet att jobba?

– Vi siktar alltid på 100% exakthet i våra utbetalningar, men det är lika viktigt att pengaflödet håller hög takt. Vi vill vara både snabba och pricksäkra och det känns verkligen som vi har tagit stora kliv på vägen dit. Dessutom mäter vi mot särskilda kvalitetsmål och kan på lång sikt se att vi gör rätt prioriteringar för vårt kärnuppdrag – att tillgodose våra medlemmars ekonomiska intressen och bidra till en fortsatt stark svensk musikbransch.