Nyhet6 november 2019
PRV har haft ett ärende angående Stims graderingsregler. PRV har nu meddelat att de avskriver detta och inleder en dialog om Stims redan pågående arbete med att avveckla det befintliga graderingssystemet.

Förenklat uttryckt handlar gradering om fördelning av medel mellan olika musikaliska verk och rättighetshavare beroende på verkens komplexitet, i syfte att stimulera musikalisk mångfald. PRV:s beslut grundar sig bland annat på att Stim redan har inlett ett arbete med att se över dessa fördelningsregler och att det mest effektiva är en dialog inom ramarna för det. 

Syftet med att avveckla det befintliga graderingssystemet som en del av Stims fördelningsregler, är att istället etablera ett mer modernt system som är tydligt och lätt att förstå för våra anslutna. Tidplanen är att ta beslut vid medlemsstämman i maj 2020. Vi ser mycket positivt på en fortsatt dialog med PRV i detta arbete.  

För mer information om gradering läs här.

Här kan du ta del av PRV:s beslut gällande Stims gradering.

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt och är den myndighet som utövar tillsyn över Stim.