Musik på jobbet

Vill du ge dina anställda en kreativ och stimulerande arbetsmiljö? Ge dem då möjlighet att lyssna på musik på arbetsplatsen.

Om du som arbetsgivare erbjuder personalen möjlighet att lyssna på musik på jobbet behöver du en musiklicens från Stim. Detta gäller arbetsplatser med fler än 40 anställda varav minst 20 kan lyssna på musik.

Med en licens från Stim får man tillstånd att:

  • spela musik på personalfester (både inspelad och levande musik).
  • förse personalen med utrustning så att de kan spela musik genom exempelvis dator, radioapparater, cd-spelare, tv eller mobiltelefoner.
  • spela musik på kontor, i produktionshallar, entré, motionsrum, personalmatsal, konferensrum och andra gemensamma utrymmen.

Som arbetsgivare behöver du däremot inte musiklicens för den musikutrustning som de anställda själva tar med till arbetsplatsen.  

Vad säger upphovsrättslagen?
Vart går pengarna?

Priser och villkor 2016 (pdf)
Priser och villkor 2015 (pdf)
Till prisberäkning
Skaffa licens