Tio tips för musik i butiken

Om du har en butik och vill börja använda musik kan du tjäna mycket på att tänka igenom ditt musikval och välja rätt musik för just din kundgrupp.

Du bör tänka på att det är dina kunder som först och främst skall tycka om musiken. Men det är förstås viktigt att du också gör musiken till en del av ditt koncept. Tio tips att tänka på.

1. Musik är en del av helhetsupplevelsen
Det är inte längre bara produkterna eller servicen som avgör om dina kunder uppskattar din butik. Musik är en beståndsdel som utgör ett viktigt konkurrensmedel.

2. Definiera hur ditt varumärke låter
Musik och ljud är ett effektivt och starkt kommunikationsverktyg. Musiken du spelar bör ha en tydlig profil som rimmar med den upplevelse du vill skapa; vilka associationer vill du att dina kunder ska få utav den musik du spelar, vilka känslor vill du väcka, hur vill du spegla din verksamhet i den musik du spelar?

3. Tänk på volymen
Spela inte för högt men inte heller så lågt att musiken blir ett störande brus för dina kunder och medarbetare. Våga gå från bakgrunds- till förgrundsmusik!

4. Fundera på vilka rationella funktioner musiken ska ha
Ska musiken exempelvis kamouflera störande ljud, levandegöra ’döda zoner’ eller guida besökaren genom butiken?

5. Gör en inventering av ljudutrustningen i din verksamhet
Om du saknar rätt utrustning för din lokal - skaffa det!

6. Testa regelbundet av musiken och volymen
Fråga dina kunder och medarbetare hur de uppfattar musiken du spelar. Det kommer ge dig bra vägledning.

7. Tänk på vem musiken ska spelas för
Är det den varumärkesansvariges intresse av en tydlig musikprofil och varumärkesupplevelse, är det personalens intresse av variation eller är det kundens smakpreferenser som ska tillfredsställas? Det finns inget rätt eller fel, men det är viktigt att tänka på vem musiken spelas för och varför.

8. Reklaminslag och inspirationsbudskap
Fundera på om reklaminslag och inspirationsbudskap är något din verksamhet skulle tjäna på. Spelar du musik från en streamad webbradio kan du lägga in spotar i musikprogrammet som på ett effektivt sätt kan öka din försäljning.

9. Kontakta Stim och SAMI för att skaffa musiklicens
Spelar du musik i din verksamhet måste du ha en musiklicens på plats. På stim.se, respektive www.sami.se kan du teckna licens för musikanvändning.

10. Professionalism är avgörande
Om du är osäker på något, kontakta en musikpartner som kan hjälpa dig hela vägen eller med utvalda delar.